ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 20.01.2019 11:00:10

ამოცანა: ორი ლიფტი

მომხმარებელი: Niko2019

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a, b, c, d,n;
main(){
cin>>a>>b>>c;
if (a>c)d=a-c; else d=c-a;
if (b>c)n=b-c; else n=c-b;
if (d<=n)cout<<"1"; else cout<<"2";
PROB_cpp_UID212PID47_7696d3/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID212PID47_7696d3/main.cpp:8:35: error: expected '}' at end of input
 if (d<=n)cout<<"1"; else cout<<"2";
                  ^