ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.12.2019 12:26:07

ამოცანა: ფიგურისტები

მომხმარებელი: nikajao

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
float a[11],b[11],mx;
int i,j,n;
main(){
cin>>n;
for (i=1; i<=n; i++){
  cin>>a[i];
  }
for (i=1; i<=n; i++){
  cin>>b[i];
  }
reverse (b+1,b+n+1);
for (i=1; i<=n; i++){
  a[i]=a[i]+b[i]
  if (mx<a[i]) {mx=a[i]; j=i;}
  }
cout<<j<<" "<<mx;
}
PROB_cpp_UID264PID188_de498c/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID264PID188_de498c/main.cpp:16:5: error: expected ';' before 'if'
   if (mx<a[i]) {mx=a[i]; j=i;}
   ^~