ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.12.2019 11:48:27

ამოცანა: ფიგურისტები

მომხმარებელი: iDoT

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
float a[11],b[11],mx;
int i,j,n;
main(){
cin>>n;
for (i=1; i<=n; i++){
  cin>>a[i];
  }
for (i=1; i<=n; i++){
  cin>>b[i];
  }
reverse (b+1,b+n+1);
for (i=1; i<=n; i++){
  a[i]=a[i]+b[i];
  if (mx<a[i]) {mx=a[i]; j=i;}
  }
cout<<j<<" "<<mx;
}
34bhj,tr kyu xtr
PROB_cpp_UID130PID188_55eb45/main.cpp:20:1: error: expected unqualified-id before numeric constant
 34bhj,tr kyu xtr
 ^~~~~