ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.12.2019 10:51:58

ამოცანა: ხელნაწერი

მომხმარებელი: iDoT

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a[10]={1,2,5,3,47,8,0,9,7,12};
int i,j,n;
{
sort(a,a+10)
reverse(a,a+10)    
for(i=0; i<10; i++)
cout<<a[i]<<" ";
}
PROB_cpp_UID130PID192_33787d/main.cpp:5:1: error: expected unqualified-id before '{' token
 {
 ^