ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.12.2019 10:47:56

ამოცანა: მოგზაურობა

მომხმარებელი: omariko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[10]={10,20,30,40,4040,56060,7070,56565,58476,38482;
int i,j,n;
main (){
   sort(a,a+10);
   reverse(a,a+10);
for (i=0; i<10; i++)
cout<<a[i]<<" ";


}
PROB_cpp_UID640PID185_8277e1/main.cpp:3:57: error: expected '}' before ';' token
 int a[10]={10,20,30,40,4040,56060,7070,56565,58476,38482;
                             ^