ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.12.2019 20:30:27

ამოცანა: Hello, World

მომხმარებელი: s_maghlakelidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  
  cout<<"hello world"
  
     return 0;
}
PROB_cpp_UID576PID8_79148f/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID576PID8_79148f/main.cpp:7:11: error: expected ';' before 'return'
      return 0;
      ^~~~~~