ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.12.2019 19:55:00

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: s_maghlakelidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  
  int a, b, c, i, v, n;
  
  cin>>v>>n;
  
    if (3*n>v){ 
       cout<<"YES"<<((n*3-v)/3);
    
      }else if{ (3*n<v) cout<<"NO";
    
    } 
      return 0;
}
PROB_cpp_UID576PID25_195cc1/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID576PID25_195cc1/main.cpp:12:20: error: expected '(' before '{' token
      }else if{ (3*n<v) cout<<"NO";
          ^