ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.12.2019 19:50:15

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: Jemal_Baghashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main(){

  double v, n;

  cin>>v>>n;

  if(v>=3*n){
    cout<<"NO";
  }else{
    if((3*n-v)%3 == 0){
      cout<<"YES "<<(3*n-v)/3;
    }else{
      cout<<"YES "<<(3*n-v)/3+1;
    }
  }

  return 0;
}
PROB_cpp_UID996PID25_d0dbf6/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID996PID25_d0dbf6/main.cpp:12:19: error: invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%'
     if((3*n-v)%3 == 0){
      ~~~~~~~^~