ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.12.2019 16:43:04

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: beqa365m

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a;
int main(){
	cin>>a;
	for(int i=1;i<=a;i++){
		if(a%i==0){
			cout<<i<<" ";
		}
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
36
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
1 2 3 4 6 9 12 18 36 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
1 3 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
29999
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
1 131 229 29999 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2113
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
1 2113 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8128
გამომავალი მონაცემები
14
თქვენი პასუხი
1 2 4 8 16 32 64 127 254 508 1016 2032 4064 8128 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11025
გამომავალი მონაცემები
27
თქვენი პასუხი
1 3 5 7 9 15 21 25 35 45 49 63 75 105 147 175 225 245 315 441 525 735 1225 1575 2205 3675 11025 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
1 2 4 5 10 20 25 50 100 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
1 2 4 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
1 3 9 11 33 99 101 303 909 1111 3333 9999 
ჩეკერის პასუხი
NO