ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.12.2019 12:32:14

ამოცანა: მაღლები და დაბლები

მომხმარებელი: georgen6

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 50.0 ქულა#include <iostream>
#include<vector>
using namespace std;

int main()
{
  vector<int> vec;
  int n;
  //n=vec.size();
  while(n!=0){
    cin>>n;
  vec.push_back(n);
  }
  int N=vec.size();
  //პირველი და ბოლო წევრი UP
  int up=(vec[0]>vec[1] && vec[0]>vec[N-1])+ (vec[N-1]>vec[N-2] && vec[N-1]>vec[0]);
  //პირველი და ბოლო წევრი Down
  int dow=(vec[0]<vec[1] && vec[0]<vec[N-1])+ (vec[N-1]<vec[N-2] && vec[N-1]<vec[0]);

  for(int i=1; i<N-1; i++){
  up+=(vec[i]>vec[i-1] && vec[i]>vec[i+1]);
  dow+=(vec[i]<vec[i-1] && vec[i]<vec[i+1]);
  }
  cout<<up<<" "<<dow;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7
4
2
1
0
გამომავალი მონაცემები
1 1
თქვენი პასუხი
1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
3
7
2
0
გამომავალი მონაცემები
2 2
თქვენი პასუხი
2 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
14
7
7
7
7
7
7
7
7
0
გამომავალი მონაცემები
1 0
თქვენი პასუხი
1 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
0
გამომავალი მონაცემები
0 1
თქვენი პასუხი
1 2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
გამომავალი მონაცემები
0 0
თქვენი პასუხი
0 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
8
7
7
7
7
8
7
7
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
0
გამომავალი მონაცემები
5 1
თქვენი პასუხი
5 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
7
7
7
7
8
7
7
8
7
7
7
7
8
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
8
7
8
7
7
0
გამომავალი მონაცემები
6 2
თქვენი პასუხი
6 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
7
7
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
7
0
გამომავალი მონაცემები
1 7
თქვენი პასუხი
1 8
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
6
7
6
7
6
7
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
6
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
8
0
გამომავალი მონაცემები
24 27
თქვენი პასუხი
25 28
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
467438
665064
518528
405057
44407
575388
816514
571414
614586
522677
164689
109486
425991
746218
452367
860841
256666
950394
135899
816920
748947
141609
326277
596620
514572
662753
391843
783958
192606
993310
6408
437308
684...
გამომავალი მონაცემები
339 339
თქვენი პასუხი
339 339
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
10
9
4
6
7
10
2
6
8
6
1
5
3
7
3
5
1
1
2
6
9
5
9
5
9
2
4
5
2
5
8
6
8
7
10
1
6
6
3
3
2
3
10
4
8
2
4
1
6
8
2
2
1
2
8
7
5
5
9
9
9
10
5
6
9
8
1
5
9
8
6
3
9
5
4
10
9
1
8
1
9
4
6...
გამომავალი მონაცემები
28430 28455
თქვენი პასუხი
28430 28455
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
8
7
2
8
10
4
9
7
7
10
8
10
6
6
10
6
7
10
1
6
3
6
2
2
1
7
8
1
3
7
4
10
9
1
5
4
8
10
2
1
5
5
5
9
9
2
6
1
9
7
8
4
4
8
9
10
4
3
1
9
10
9
10
7
4
8
5
1
6
10
8
3
9
10
1
5
4
7
3
2
...
გამომავალი მონაცემები
142317 142657
თქვენი პასუხი
142318 142658
ჩეკერის პასუხი
NO