ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.12.2019 11:16:09

ამოცანა: ორი უდიდესის ნამრავლი

მომხმარებელი: davit1234

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;

 int main(){
int d,c,o;
cin>>d>>c>>o;
if(d>o){
  swap(d,o);
}
if(c>o){
  swap(c,o);
}
if(d>c){
  swap(d,c);
}
if(d>o){
  swap(d,o);
}
if(o>d){
  swap(o,d);
}
if(o>c){
  swap(o,c);
}
PROB_cpp_UID910PID39_fa9d52/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID910PID39_fa9d52/main.cpp:24:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^