ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.12.2019 10:54:50

ამოცანა: ორი უდიდესის ნამრავლი

მომხმარებელი: davit1234

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
  using namespace std;

  int main(){
int d,c,o;
cin>>d>>c>>o;
if(d>o){
    swap(d,o);
}
if(c>o){
    swap(c,o);
}
if(d>c){
    swap(d,c)
}
cout<<d*c<<endl;
}

PROB_cpp_UID910PID39_2ebb0b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID910PID39_2ebb0b/main.cpp:15:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^