ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.12.2019 23:03:22

ამოცანა: 13-ის ჯერადები

მომხმარებელი: MASTI

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,m,a,b,c,r,k,i,j;
int main() 
{
 cin>>a>>b;
 for(i=a;i<13;i++)
 {
  if(i%13==0)
  {
   //r++;
   j=i;
   break;
  }
 }
 r=(b-j)/13+1; 
 cout<<r;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
50 100
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
130 1300
გამომავალი მონაცემები
91
თქვენი პასუხი
101
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
130 1299
გამომავალი მონაცემები
90
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
131 1299
გამომავალი მონაცემები
89
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
261 270
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
21
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
385 395
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
31
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7 9191
გამომავალი მონაცემები
707
თქვენი პასუხი
708
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
48 5693
გამომავალი მონაცემები
434
თქვენი პასუხი
438
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7801 7802
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
601
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1230 9230
გამომავალი მონაცემები
 616
თქვენი პასუხი
711
ჩეკერის პასუხი
NO