ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.12.2019 20:59:19

ამოცანა: სამობითიდან ათობითში გადაყვანა

მომხმარებელი: msoziashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,k=1,n,a;
main () {
  cin>>n;
 while(n!=0) {
a+=(n%10)*k; n=n/10; k=k*3;
}
cout<<a;
return 0;
}
PROB_cpp_UID548PID181_4ba13a/main.cpp:3:19: error: redefinition of 'long long int a'
 long long a,k=1,n,a;
          ^
PROB_cpp_UID548PID181_4ba13a/main.cpp:3:11: note: 'long long int a' previously declared here
 long long a,k=1,n,a;
      ^