ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.12.2019 20:47:55

ამოცანა: კოდის კორექცია

მომხმარებელი: mariami3004

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<string>
#include<iostream>
using namespace std;
int a, i, n;
string s;
int main()
{
  cin>>s;
  n=s.size();
  for(i=0; i<n; i+=3)
  {
    if(s[i]==s[i+1]|| s[i]==s[i+2]){cout<<s[i];}
    else if (s[i]==s[i+1]||s[i+1]==s[i+2]){cout<<s[i+2];}
  }
PROB_cpp_UID626PID83_67cf2c/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID626PID83_67cf2c/main.cpp:14:5: error: expected '}' at end of input
   }
   ^