ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.12.2019 17:43:55

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: lukitinho

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
	string s,i;
	int l,k,j,o=0;
	cin>>s;
	
	for(l=s.size();l>0;l--;){
		i+=s[l];
		o=o+1;
		if(o==3){
			i+=",";
			o=0;
		}
	}
	cout<<i;
}
PROB_cpp_UID735PID19_62626b/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID735PID19_62626b/main.cpp:10:24: error: expected ')' before ';' token
 for(l=s.size();l>0;l--;){
            ^
PROB_cpp_UID735PID19_62626b/main.cpp:10:25: error: expected primary-expression before ')' token
 for(l=s.size();l>0;l--;){
             ^