ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.12.2019 16:40:05

ამოცანა: ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: Free_Nini757l

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namepace std;
main(){
  int n,s,k;
  cin>>n;
  s=0
  while(n!=0)
    if(k=n%10; n=n/10; s=s+k){
}
    cin>>s;
    
    
  return 0;
}
PROB_cpp_UID809PID22_1fc4a8/main.cpp:2:7: error: expected nested-name-specifier before 'namepace'
 using namepace std;
    ^~~~~~~~
PROB_cpp_UID809PID22_1fc4a8/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID809PID22_1fc4a8/main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>n;
   ^~~
PROB_cpp_UID809PID22_1fc4a8/main.cpp:5:5: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID809PID22_1fc4a8/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
PROB_cpp_UID809PID22_1fc4a8/main.cpp:7:5: error: expected ';' before 'while'
   while(n!=0)
   ^~~~~
PROB_cpp_UID809PID22_1fc4a8/main.cpp:8:32: error: expected ';' before ')' token
    if(k=n%10; n=n/10; s=s+k){
                ^