ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.12.2019 16:39:24

ამოცანა: წილადის პერიოდი

მომხმარებელი: gurammacharashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int period[1001],i,j,oh,gam,gas,len;
int main(){
cin>>gam>>gas;
oh=gam;
for(i=0; i<=2*gas; i++) {
 gam=oh*10;       oh=gam%gas;
 if (period[oh]==2) break;
    if (period[oh]==1) {cout<<gam/gas; period[oh]++;len++;}
    if (period[oh]==0) period[oh]++;
 }
//cout<<endl<<"Digits -- "<<len;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
19 28
გამომავალი მონაცემები
285714
თქვენი პასუხი
285714
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 4
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
22 23
გამომავალი მონაცემები
9565217391304347826086
თქვენი პასუხი
9565217391304347826086
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 100
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 99
გამომავალი მონაცემები
06
თქვენი პასუხი
06
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 19
გამომავალი მონაცემები
368421052631578947
თქვენი პასუხი
368421052631578947
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200 861
გამომავალი მონაცემები
232288037166085946573751451800
თქვენი პასუხი
232288037166085946573751451800
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
501 911
გამომავალი მონაცემები
5499451152579582875960482985729967069154774972557628979143798024149286498353457738748627881448957189901207464324917672886937431394072447859495060373216245883644346871569703622392974753018660812294182217343578485181119648737650933040614709110867178924259055...
თქვენი პასუხი
5499451152579582875960482985729967069154774972557628979143798024149286498353457738748627881448957189901207464324917672886937431394072447859495060373216245883644346871569703622392974753018660812294182217343578485181119648737650933040614709110867178924259055...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 3
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
996 997
გამომავალი მონაცემები
9989969909729187562688064192577733199598796389167502507522567703109327983951855566700100300902708124373119358074222668004012036108324974924774322968906720160481444332
თქვენი პასუხი
9989969909729187562688064192577733199598796389167502507522567703109327983951855566700100300902708124373119358074222668004012036108324974924774322968906720160481444332
ჩეკერის პასუხი
YES