ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.12.2019 14:59:06

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: Alexandre

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  string s, b="0",k;
  int a, p=0, c=0;
  cin >> a;
  s='0'+to_string(a);
  for(int i=0;i<s.size();i++){
		if(i!=0){
			b+=s[i];
			if(i%3==0)
				b+=" ";
		}
  }
	for(int i=0;i<b.size();i++){
		if(i!=0){
			if(b[i]==' ')
				b[i]=',';
		}
	}
	p=b.size();
	for(int i=1;i<p;i++){
		k+=b[i];
	}
	c=k.size()-1;
	if(k[c]==',')
		k[c]=' ';
	cout << k;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1134
გამომავალი მონაცემები
1,134
თქვენი პასუხი
113,4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
25
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12312312
გამომავალი მონაცემები
12,312,312
თქვენი პასუხი
123,123,12
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
999999999
გამომავალი მონაცემები
999,999,999
თქვენი პასუხი
999,999,999 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
34565672
გამომავალი მონაცემები
34,565,672
თქვენი პასუხი
345,656,72
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2000000000
გამომავალი მონაცემები
2,000,000,000
თქვენი პასუხი
200,000,000,0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4343434
გამომავალი მონაცემები
4,343,434
თქვენი პასუხი
434,343,4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
123678
გამომავალი მონაცემები
123,678
თქვენი პასუხი
123,678 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
45645645
გამომავალი მონაცემები
45,645,645
თქვენი პასუხი
456,456,45
ჩეკერის პასუხი
NO