ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.12.2019 02:20:49

ამოცანა: მსგავსება და განსხვავება

მომხმარებელი: Bismut131

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

string s1,s2;
int i,j,n,k,m;

int main () {
	
	getline(cin,s1);
	getline(cin,s2);
	
	for(i=0;i<s1.length()-1;i++)
		for(j=s1.length()-1;j>i;j--)
			if(s1[i]==s1[j]) s1.erase(j,1);
		
	
	for(i=0;i<s2.length()-1;i++)
		for(j=s2.length()-1;j>i;j--)
			if(s2[i]==s2[j]) s2.erase(j,1);	
			
	
	n=s1.length()+s2.length()-2;
	
	for(i=97;i<=122;i++){
		
		k=0;
		for(j=0;j<s1.length();j++)
		 	if(s1[j]==char(i)) k++;
		for(j=0;j<s2.length();j++)
		 	if(s2[j]==char(i)) k++;	
		
		if(k>=2) {m++;n=n-k;}
			
	}

	cout<<m<<" "<<n;


return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
lebron james
michael jordan
გამომავალი მონაცემები
8 6
თქვენი პასუხი
8 7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
diego maradona
lionel messi
გამომავალი მონაცემები
5 6
თქვენი პასუხი
5 7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
javaharlal nehru
indira gandhi
გამომავალი მონაცემები
4 8
თქვენი პასუხი
4 9
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ronald reagan
nikola sarkozi
გამომავალი მონაცემები
5 7
თქვენი პასუხი
5 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
vladimer putin
invalider trump
გამომავალი მონაცემები
12 0
თქვენი პასუხი
12 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
finnegan farmer
kudvock suttolo
გამომავალი მონაცემები
0 17
თქვენი პასუხი
0 17
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
charlize chapman
margaret mcconnell
გამომავალი მონაცემები
7 7
თქვენი პასუხი
7 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
anzor tvalabeishvili
aleksandre mindorashvili
გამომავალი მონაცემები
10 6
თქვენი პასუხი
10 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbb
aba baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaba
გამომავალი მონაცემები
2 0
თქვენი პასუხი
2 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ccccccccccccccc ddddddddddddddddddddddddd
გამომავალი მონაცემები
0 4
თქვენი პასუხი
0 4
ჩეკერის პასუხი
YES