ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 23:01:55

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: duta1101

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
string s,a,b;
 int main(){
  cin>>s;
  for(int i=0; i<s.size();i++){
    if ((i+1)%3==0) a=a+s[i]+",";
    else a=a+s[i];}
  for(int i=a.size(); i>=0;i--){
  if(s.size()%3==0 && a.size()-s.size()==s.size()/3)
    b=b+a[i-2];
    else b=b+a[i-1];
  }
 cout<<b;
 }

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1134
გამომავალი მონაცემები
1,134
თქვენი პასუხი
4,311
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
25
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
52
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12312312
გამომავალი მონაცემები
12,312,312
თქვენი პასუხი
21,321,321
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
999999999
გამომავალი მონაცემები
999,999,999
თქვენი პასუხი
999,999,999
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
34565672
გამომავალი მონაცემები
34,565,672
თქვენი პასუხი
27,656,543
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2000000000
გამომავალი მონაცემები
2,000,000,000
თქვენი პასუხი
0,000,000,002
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4343434
გამომავალი მონაცემები
4,343,434
თქვენი პასუხი
4,343,434
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
123678
გამომავალი მონაცემები
123,678
თქვენი პასუხი
876,321
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
45645645
გამომავალი მონაცემები
45,645,645
თქვენი პასუხი
54,654,654
ჩეკერის პასუხი
NO