ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 21:26:34

ამოცანა: ალმასისმაგვარი სიტყვები

მომხმარებელი: v_megrelishvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

string a,b,l;
int x,y,i,k;


int main()
{
  cin >> a;

  x = a.size();

  for(i = 0 ; i < x*2 - 1 ; i++){

    if(i < x){

      for(k = 1 ; k <= x*2 - 1 ; k++){

        if(k == x - i || k == x + i ){

          cout << a[i];
        }else {

          cout << " ";
        }
      }
      cout << endl;
    }
    else if(i >= x){

      for(k = 1 ; k <= x*2 - 1 ; k++){

        if(k == i - x + 2 || k == x*3 - i - 2){

          cout << a[abs(x - k)];
        }else {

          cout << " ";
        }
      }
      if(i != x*2 - 2){

        cout << endl;
      }
    }
  }

  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
ENCODE
გამომავალი მონაცემები
E
  N N
  C  C
 O   O
 D    D
E     E
 D    D
 O   O
  C  C
  N N
   E
თქვენი პასუხი
   E   
  N N  
  C  C  
 O   O 
 D    D 
E     E
 D    D 
 O   O 
  C  C  
  N N  
   E   
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
SCHOOLMASTERS
გამომავალი მონაცემები
S
      C C
     H  H
     O   O
    O    O
    L     L
   M      M
   A       A
  S        S
  T         T
 E          E
 R           R
S            S
 R   ...
თქვენი პასუხი
      S      
      C C      
     H  H     
     O   O     
    O    O    
    L     L    
   M      M   
   A       A   
  S        S  
  T         T...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
DAD
გამომავალი მონაცემები
D
 A A
D  D
 A A
 D
თქვენი პასუხი
 D 
 A A 
D  D
 A A 
 D 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
DEAD
გამომავალი მონაცემები
D
 E E
 A  A
D   D
 A  A
 E E
  D
თქვენი პასუხი
  D  
 E E 
 A  A 
D   D
 A  A 
 E E 
  D  
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
COMIC
გამომავალი მონაცემები
C
  O O
 M  M
 I   I
C    C
 I   I
 M  M
  O O
  C
თქვენი პასუხი
  C  
  O O  
 M  M 
 I   I 
C    C
 I   I 
 M  M 
  O O  
  C  
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
CLINIC
გამომავალი მონაცემები
C
  L L
  I  I
 N   N
 I    I
C     C
 I    I
 N   N
  I  I
  L L
   C
თქვენი პასუხი
   C   
  L L  
  I  I  
 N   N 
 I    I 
C     C
 I    I 
 N   N 
  I  I  
  L L  
   C   
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
GASPING
გამომავალი მონაცემები
G
   A A
  S  S
  P   P
 I    I
 N     N
G      G
 N     N
 I    I
  P   P
  S  S
   A A
   G
თქვენი პასუხი
   G   
   A A   
  S  S  
  P   P  
 I    I 
 N     N 
G      G
 N     N 
 I    I 
  P   P  
  S  S  
   A A   
   G   
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
DECOUPLED
გამომავალი მონაცემები
D
    E E
   C  C
   O   O
  U    U
  P     P
 L      L
 E       E
D        D
 E       E
 L      L
  P     P
  U    U
   O   O
   C  C
    E E
    D
თქვენი პასუხი
    D    
    E E    
   C  C   
   O   O   
  U    U  
  P     P  
 L      L 
 E       E 
D        D
 E       E 
 L      L 
  P     P  
  U    U  
   O   O   
  ...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
YOUTHFULLY
გამომავალი მონაცემები
Y
    O O
    U  U
   T   T
   H    H
  F     F
  U      U
 L       L
 L        L
Y         Y
 L        L
 L       L
  U      U
  F     F
   H    H
   T   T
    U  ...
თქვენი პასუხი
     Y     
    O O    
    U  U    
   T   T   
   H    H   
  F     F  
  U      U  
 L       L 
 L        L 
Y         Y
 L        L 
 L       L 
  U      U...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
SCHOLARSHIPS
გამომავალი მონაცემები
S
     C C
     H  H
    O   O
    L    L
   A     A
   R      R
  S       S
  H        H
 I         I
 P          P
S           S
 P          P
 I         I
...
თქვენი პასუხი
      S      
     C C     
     H  H     
    O   O    
    L    L    
   A     A   
   R      R   
  S       S  
  H        H  
 I         I 
 P       ...
ჩეკერის პასუხი
YES