ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 17:24:57

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: shio

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა ncrack -v -T5 https://192.168.0.1
PROB_cpp_UID695PID19_70a8ac/main.cpp:1:2: error: 'ncrack' does not name a type
  ncrack -v -T5 https://192.168.0.1
  ^~~~~~