ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 16:38:27

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: n1ckkk

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
double a,b,c;
int main(){
  cin>>a>>b;
  c=(a+b)/2;
  if((a+b)%2==0) cout<<c<<".0";
  else cout<<c;
  
}
PROB_cpp_UID979PID38_6c9bc7/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID979PID38_6c9bc7/main.cpp:7:13: error: invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%'
   if((a+b)%2==0) cout<<c<<".0";
    ~~~~~^~