ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 16:36:42

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: n1ckkk

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
double a,b,c;
int main(){
    c=(a+b)/2;
    if((a+b)/2==0) cout<<c<<".0";
    else cout<<c;
    
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
 35 81
გამომავალი მონაცემები
58.0
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
14 29
გამომავალი მონაცემები
21.5
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 0
გამომავალი მონაცემები
0.0
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 1
გამომავალი მონაცემები
0.5
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 101
გამომავალი მონაცემები
100.5
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000 500
გამომავალი მონაცემები
750.0
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999 10001
გამომავალი მონაცემები
10000.0
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 30000
გამომავალი მონაცემები
15000.0
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
125 375
გამომავალი მონაცემები
250.0
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30000 30000
გამომავალი მონაცემები
30000.0
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
NO