ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 16:35:20

ამოცანა: მსგავსება და განსხვავება

მომხმარებელი: badri123

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
set <char> v1,v;
string s,s1;
bool F(char a)
{
    if (v1.find(a)!=v1.end())
      return true;
    else{
      return false;
    }
}
int main()
{
  int x,i,k=0,n,cnt=0,p,abs;
  getline(cin,s);
  getline(cin,s1);
  set <char> :: iterator it,it1;
  for (i=0; i<s1.size(); i++){
    v1.insert(s1[i]);
    if (s1[i]==' ')
      continue;
  }
  for (i=0; i<s.size(); i++){
    v.insert(s[i]);
    if(s[i]==' ')
      continue;
  }
  for (it=v.begin(); it!=v.end(); it++){
    if (F(*it)){
      cnt++;
    }
    else{
      k++;
    }
  }
  cout << cnt <<" "<<k;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
lebron james
michael jordan
გამომავალი მონაცემები
8 6
თქვენი პასუხი
9 3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
diego maradona
lionel messi
გამომავალი მონაცემები
5 6
თქვენი პასუხი
6 5
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
javaharlal nehru
indira gandhi
გამომავალი მონაცემები
4 8
თქვენი პასუხი
5 6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ronald reagan
nikola sarkozi
გამომავალი მონაცემები
5 7
თქვენი პასუხი
6 3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
vladimer putin
invalider trump
გამომავალი მონაცემები
12 0
თქვენი პასუხი
13 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
finnegan farmer
kudvock suttolo
გამომავალი მონაცემები
0 17
თქვენი პასუხი
1 8
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
charlize chapman
margaret mcconnell
გამომავალი მონაცემები
7 7
თქვენი პასუხი
8 4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
anzor tvalabeishvili
aleksandre mindorashvili
გამომავალი მონაცემები
10 6
თქვენი პასუხი
11 3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbb
aba baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaba
გამომავალი მონაცემები
2 0
თქვენი პასუხი
3 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ccccccccccccccc ddddddddddddddddddddddddd
გამომავალი მონაცემები
0 4
თქვენი პასუხი
1 2
ჩეკერის პასუხი
NO