ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.12.2019 14:05:01

ამოცანა: ხელნაწერი

მომხმარებელი: anri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

vector<stack<int>> vs(1000);
long long n,i,o,k,l,m;

int main()
{
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++){
    cin>>m;
    for(o=1;o<=m;o++){
    cin>>k;
    vs[i].push(k);
    }
  }
  if(n==2){
    cout<<0;
    return 0;
  }
  for(i=n;i>=2;i--){
    //////// pirveli stadia
    while(!vs[i].empty()){
      l = vs[i].top();
      vs[i].pop();
      vs[1].push(l);
      ///////sheidzleba shesacvleli gaxdes "l" da "1"
      cout<<l<<" "<<1<<endl;
       ///////sheidzleba shesacvleli gaxdes "l" da "1"
    }
  }
  //////// meore stadia
  while(!vs[1].empty()){
      l = vs[1].top();
      vs[1].pop();
      if(vs[1].empty()==true && l==1){
        vs[1].push(1);
        break;
      }
      if(l==1){
        vs[n].push(1);
        cout<<1<<" "<<n<<endl;
      }else{
        vs[l].push(l);
        cout<<1<<" "<<l<<endl;
      }
    }
  //////// mesame stadia
  while(!vs[n].empty()){
      l = vs[n].top();
      vs[n].pop();
      if(vs[n].empty()==true && l==n){
        vs[n].push(n);
        break;
      }
      vs[n+1].push(l);
      cout<<n<<" "<<2<<endl;
    }
  //////// meotxe stadia
  while(!vs[n+1].empty()){
      l = vs[n+1].top();
      vs[n+1].pop();
      vs[l].push(l);
      cout<<2<<" "<<l<<endl;
    }
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
12
4 6 3 4 1 1 9 3 4 4 5 4
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
4 1
4 1
9 1
1 9
1 4
1 4
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
6 1 2 3 4 5 0 7 8 9 6
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15
2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
2 1
2 1
2 1
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
9
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
8 8
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
9 1
8 1
6 1
5 1
4 1
2 1
1 2
1 4
1 5
1 6
1 8
1 9
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
17
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
3 1
4 1
4 1
3 1
4 1
4 1
3 1
4 1
1 4
1 3
1 4
1 4
1 3
1 4
1 4
1 3
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
5 5 8 8 8 5 5 5
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
...
ჩეკერის პასუხი
NO