ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.12.2019 22:55:37

ამოცანა: მოგზაურობა

მომხმარებელი: Balthazar

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  cin>>a>>b;
  cout<<a*80+b*100;
}
PROB_cpp_UID800PID185_37f759/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID800PID185_37f759/main.cpp:4:10: error: 'a' was not declared in this scope
   cin>>a>>b;
     ^
PROB_cpp_UID800PID185_37f759/main.cpp:4:13: error: 'b' was not declared in this scope
   cin>>a>>b;
       ^