ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.12.2019 14:59:54

ამოცანა: Hello, World

მომხმარებელი: demetrebiwi

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "Hello, World<< endl;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID238PID8_582538/main.cpp:7:13: warning: missing terminating " character
   cout << "Hello, World<< endl;
       ^
PROB_cpp_UID238PID8_582538/main.cpp:7:13: error: missing terminating " character
   cout << "Hello, World<< endl;
       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROB_cpp_UID238PID8_582538/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID238PID8_582538/main.cpp:8:5: error: expected primary-expression before 'return'
   return 0;
   ^~~~~~