ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.12.2019 12:40:09

ამოცანა: ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: ekaterine199

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
  int x, sum = 0;
 
  cout<<"shemoitane ricxvi : ";
  cin>>x;
  while (x != 0)
  {
    sum = sum + x % 10;
    x = x / 10;
  }
  cout <<"ciprta jami tolia "<<sum<<"-is";
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3024
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 9-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
63453111
გამომავალი მონაცემები
24
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 24-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000000000000001
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 46-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 4-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
16
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 7-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
99999999999999999
გამომავალი მონაცემები
153
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 46-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
80000000000000000
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 46-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11111111111
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 46-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12345
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 15-is
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
shemoitane ricxvi : ciprta jami tolia 2-is
ჩეკერის პასუხი
NO