ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.12.2019 01:51:48

ამოცანა: მშვილდოსნები

მომხმარებელი: Misho_G

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a, b, n, m, i;
main()
{
  for(i; i<=9; i++)
  {
    cin>>a>>b;
    m=m+a;
    n=n+b;
    if(n>=50 && m<50)
    {
      cout<<"SECOND";
      break;
    }
    else if(n<50 && m>=50)
    {
      cout<<"FIRST";
      break;
    }
    else if(n>=50 && m>=50)
    {
      cout<<"BOTH";
      break;
    }
    else
    {
      cout<<"NO ONE";
    }
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 9
6 3
4 10
4 7
8 8
5 9
7 6
10 3
9 0
6 2
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONESECOND
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5 9
9 3
8 1
9 7
8 8
5 1
7 6
10 3
9 0
6 2
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEFIRST
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 9
6 8
10 10
8 6
8 8
9 9
7 7
10 10
9 0
6 2
გამომავალი მონაცემები
BOTH
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEBOTH
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 2
6 8
1 1
8 6
2 2
3 4
4 3
1 3
2 0
1 2
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 9
6 9
1 10
8 6
8 8
1 9
7 7
3 10
9 0
6 2
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONESECOND
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 2
1 5
1 1
2 3
2 2
3 4
4 3
1 3
2 0
1 2
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 9
8 8
10 10
8 8
8 8
9 9
10 10
9 0
6 2
3 3
გამომავალი მონაცემები
BOTH
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEBOTH
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8 3
9 3
8 1
9 7
8 8
6 1
7 6
10 3
9 0
6 2
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEFIRST
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5 0
9 3
8 1
9 3
8 8
5 1
7 6
10 3
9 5
6 2
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEFIRST
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 9
6 9
1 10
8 6
4 8
1 9
7 7
3 10
9 0
6 2
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONESECOND
ჩეკერის პასუხი
NO