ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.12.2019 01:12:50

ამოცანა: ორი ლიფტი

მომხმარებელი: tornike1337

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა	
	y=c-a; 
	j=c-b; 
 	
 	if(y<j) cout<<"pirveli";
 	if(y>j) cout<<"meore";
 	
 	 if(y-j==0) cout<<"isev pirveli";
	 
	
	
	

}
PROB_cpp_UID441PID47_1ec23a/main.cpp:3:2: error: 'y' does not name a type
 y=c-a; 
 ^
PROB_cpp_UID441PID47_1ec23a/main.cpp:4:2: error: 'j' does not name a type
 j=c-b; 
 ^
PROB_cpp_UID441PID47_1ec23a/main.cpp:6:3: error: expected unqualified-id before 'if'
  if(y<j) cout<<"pirveli";
  ^~
PROB_cpp_UID441PID47_1ec23a/main.cpp:7:3: error: expected unqualified-id before 'if'
  if(y>j) cout<<"meore";
  ^~
PROB_cpp_UID441PID47_1ec23a/main.cpp:9:4: error: expected unqualified-id before 'if'
  if(y-j==0) cout<<"isev pirveli";
  ^~
PROB_cpp_UID441PID47_1ec23a/main.cpp:15:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^