ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.12.2019 00:14:33

ამოცანა: ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: burduliluka7

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაef
PROB_cpp_UID966PID22_adbd3e/main.cpp:1:1: error: 'ef' does not name a type
 ef
 ^~