ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 21:48:57

ამოცანა: Hello, World

მომხმარებელი: vato2009

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაinclude<iostream>
using namespace;
int main();
cout<<"Hello,World"
 return 0;
PROB_cpp_UID811PID8_5ba05f/main.cpp:1:1: error: 'include' does not name a type
 include<iostream>
 ^~~~~~~
PROB_cpp_UID811PID8_5ba05f/main.cpp:4:1: error: 'cout' does not name a type
 cout<<"Hello,World"
 ^~~~