ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 20:01:20

ამოცანა: ქათამნახევარი

მომხმარებელი: akaki

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int chicken, day;
  cin >> chicken >> day;
  cout << (chicken*day)/3)*2;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID834PID157_17657e/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID834PID157_17657e/main.cpp:9:28: error: expected ';' before ')' token
   cout << (chicken*day)/3)*2;
              ^