ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 19:52:07

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: akaki

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  double firstNumber, secondNumber;


  cin>>firstNumber>>secondNumber;  if((firstNumber+secondNumber)%2==0)
    cout<<(firstNumber+secondNumber)/2<<".0";
  else
    cout<<(firstNumber+secondNumber)/2;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID834PID38_6cc5d1/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID834PID38_6cc5d1/main.cpp:14:34: error: invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%'
   if((firstNumber+secondNumber)%2==0)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~