ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 18:29:14

ამოცანა: ხელნაწერი

მომხმარებელი: dato555

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაtyurtyutuy
PROB_cpp_UID956PID192_c13b6b/main.cpp:1:1: error: 'tyurtyutuy' does not name a type
 tyurtyutuy
 ^~~~~~~~~~