ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 17:47:38

ამოცანა: ზაფხული

მომხმარებელი: enderkill2013

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 50.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int s[92];
int a,i,j,b=0,f=0,v,k;
int main()
{
cin>>a;
for(i=0; i<=a; i++)cin>>s[i];
for(i=0; i<=a; i++)
{
  b=s[i];
  for(j=0; j<=a; j++)
  {
    if(s[j]==b)k=k+1;
  }
  if(f<k){
      f=k;
      k=0;
      v=s[i];
      }
  b=0;
}
cout<<v;
return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7
20 23 22 25 20 20 22
გამომავალი მონაცემები
20
თქვენი პასუხი
20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
30 30
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10
20 21 22 23 24 25 26 27 29 22
გამომავალი მონაცემები
22
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
22 22 22 22 22 22 22 22 22 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
გამომავალი მონაცემები
33
თქვენი პასუხი
33
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
31 40 32 40 33 40 34 40
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი
34
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
26
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
გამომავალი მონაცემები
23
თქვენი პასუხი
23
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
გამომავალი მონაცემები
23
თქვენი პასუხი
44
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6
37 37 33 37 33 30
გამომავალი მონაცემები
37
თქვენი პასუხი
30
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10
34 35 36 37 38 38 37 36 36 36
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი
36
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
39 40 39 40 39 40 39 40 39
გამომავალი მონაცემები
39
თქვენი პასუხი
39
ჩეკერის პასუხი
YES