ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 17:44:15

ამოცანა: ზაფხული

მომხმარებელი: soso123

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაeh
PROB_cpp_UID466PID189_2c0376/main.cpp:1:1: error: 'eh' does not name a type
 eh
 ^~