ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 16:29:36

ამოცანა: დაზიანებული კლავიატურა

მომხმარებელი: lukson

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,b,i,c;
string s;
int main(){
	cin>>s;
	a=s.size()
	for(c=a-1;c>=0;c--)
	{if(s[c]==s[c+1])
	s.erase(c,1);
	}
	cout<<s;
	
	
}
PROB_cpp_UID934PID20_e58862/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID934PID20_e58862/main.cpp:8:2: error: expected ';' before 'for'
 for(c=a-1;c>=0;c--)
 ^~~
PROB_cpp_UID934PID20_e58862/main.cpp:8:20: error: expected ';' before ')' token
 for(c=a-1;c>=0;c--)
          ^