ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 14:40:44

ამოცანა: ხელნაწერი

მომხმარებელი: anita

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაvgfibfraerfbg
PROB_cpp_UID985PID192_88afef/main.cpp:1:1: error: 'vgfibfraerfbg' does not name a type
 vgfibfraerfbg
 ^~~~~~~~~~~~~