ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 01:12:53

ამოცანა: ორი ლაზიერი

მომხმარებელი: tornike1337

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა a2==b2){
		cout<<"KI"<<endl;
	}
	else if (a1+b1==a2+b2){
		cout<<"KI"<<endl;
	}
	
	else if (a1-a2==a2-b2){
		cout<<"KI"<<endl;
	}
	
	else {
		cout<<"ARA"<<endl;
	}
}
PROB_cpp_UID441PID72_d2ae77/main.cpp:1:2: error: 'a2' does not name a type
  a2==b2){
  ^~
PROB_cpp_UID441PID72_d2ae77/main.cpp:4:2: error: expected unqualified-id before 'else'
  else if (a1+b1==a2+b2){
  ^~~~
PROB_cpp_UID441PID72_d2ae77/main.cpp:8:2: error: expected unqualified-id before 'else'
  else if (a1-a2==a2-b2){
  ^~~~
PROB_cpp_UID441PID72_d2ae77/main.cpp:12:2: error: expected unqualified-id before 'else'
  else {
  ^~~~
PROB_cpp_UID441PID72_d2ae77/main.cpp:15:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^