ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.12.2019 00:50:58

ამოცანა: ორნიშნა რიცხვის ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: tornike1337

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int ricxvi,pirvelishesatani,meoreshesatani,jami;
int main(){
  cin>>ricxvi;
  pirvelishesatani=ricxvi/10;
  meoreshesatani=ricxvi%10;
  jami=pirvelishesatani+meoreshesatani;
  cout<<jami<<endl;
  
PROB_cpp_UID441PID37_13e814/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID441PID37_13e814/main.cpp:9:21: error: expected '}' at end of input
   cout<<jami<<endl;
           ^