ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 23:35:25

ამოცანა: აბრევიატურა

მომხმარებელი: m_mekhrishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int maxx,a,c,d,e,b,g,f,y,i,n;
string x, j;
main(){
cin>>x;

b=x.find("-");
j=x[0];
while (b!=-1){

    j=j+x[b+1];
    x.erase(b,1);
    b=x.find("-");
}
cout<<j;
PROB_cpp_UID567PID3_cd36b1/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID567PID3_cd36b1/main.cpp:16:8: error: expected '}' at end of input
 cout<<j;
        ^