ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 23:22:37

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: akaki

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;


int main()
{
//    გიორგის დაავალეს გამოთვალოს ორი მთელი A და B (0 <= A, B <= 30000) რიცხვის საშუალო არითმეტიკული.
// დაწერეთ პროგრამა, რომელიც  შეასრულებს ამ დავალებას.

//შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ორი მთელი რიცხვი A და B.
//გამოსატანი მონაცემები: ერთი რიცხვი – A და B-ს საშუალო არითმეტიკული.
//  პასუხი გამოიტანეთ მძიმის შემდეგ ერთი ციფრის სიზუსტით.

double firstNumber, secondNumber,average;
cin>>firstNumber>>secondNumber;
average=(firstNumber+secondNumber)/2;
cout<<average;    return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
 35 81
გამომავალი მონაცემები
58.0
თქვენი პასუხი
58
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
14 29
გამომავალი მონაცემები
21.5
თქვენი პასუხი
21.5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 0
გამომავალი მონაცემები
0.0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 1
გამომავალი მონაცემები
0.5
თქვენი პასუხი
0.5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 101
გამომავალი მონაცემები
100.5
თქვენი პასუხი
100.5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000 500
გამომავალი მონაცემები
750.0
თქვენი პასუხი
750
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999 10001
გამომავალი მონაცემები
10000.0
თქვენი პასუხი
10000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 30000
გამომავალი მონაცემები
15000.0
თქვენი პასუხი
15000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
125 375
გამომავალი მონაცემები
250.0
თქვენი პასუხი
250
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30000 30000
გამომავალი მონაცემები
30000.0
თქვენი პასუხი
30000
ჩეკერის პასუხი
NO