ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 23:18:23

ამოცანა: სიტყვის ცენტრი

მომხმარებელი: m_mekhrishvili

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 50.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int maxx,a,c,d,e,g,j,f,y,i,n;
string x;
main(){
cin>>x;
n=x.size();
     if (n%2==0)  cout<<x[n/2]+x[(n/2)-11]; else cout<<x[(n/2)];

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
abracadabra
გამომავალი მონაცემები
a
თქვენი პასუხი
a
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
size
გამომავალი მონაცემები
iz
თქვენი პასუხი
122
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
google
გამომავალი მონაცემები
og
თქვენი პასუხი
109
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
contest
გამომავალი მონაცემები
t
თქვენი პასუხი
t
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Computer
გამომავალი მონაცემები
pu
თქვენი პასუხი
117
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
champion
გამომავალი მონაცემები
mp
თქვენი პასუხი
112
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Science
გამომავალი მონაცემები
e
თქვენი პასუხი
e
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
xxx
გამომავალი მონაცემები
x
თქვენი პასუხი
x
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
გამომავალი მონაცემები
a
თქვენი პასუხი
a
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
bb
გამომავალი მონაცემები
bb
თქვენი პასუხი
98
ჩეკერის პასუხი
NO