ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 23:17:28

ამოცანა: ხურდა

მომხმარებელი: akaki

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;


int main()
{
  /*ნივთი მაღაზიაში ღირს A ლარი და B თეთრი. მყიდველმა გადაიხადა C ლარი და D თეთრი (C>A). დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის მყიდველისათვის დასაბრუნებელ ხურდას.

  შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში 2 მთელი რიცხვი: A და B (0<= A, B <=100). მეორე სტრიქონში 2 მთელი რიცხვი: C და D (0<= C, D <=100).

  გამოსატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - დსაბრუნებელი ხურდა ლარებსა და თეთრებში.*/


  int dollar, cents;
  int userDollars, userCents;
  int changeDollar, changeCents;
  int changeInCents;
  int firstSum, secondSum;

  cin>>dollar>>cents;
  cin>>userDollars>>userCents;

  firstSum=dollar*100+cents;
  secondSum=userDollars*100+userCents;

  changeInCents=secondSum-firstSum;
  changeCents=changeInCents%100;
  changeDollar=changeInCents/100;
  cout<<changeDollar<<" "<<changeCents;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2 20
3 00
გამომავალი მონაცემები
0 80
თქვენი პასუხი
0 80
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 80
15 00
გამომავალი მონაცემები
4 20
თქვენი პასუხი
4 20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 40
3 80
გამომავალი მონაცემები
0 40
თქვენი პასუხი
0 40
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 80
4 30
გამომავალი მონაცემები
0 50
თქვენი პასუხი
0 50
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 00
7 00
გამომავალი მონაცემები
4 0
თქვენი პასუხი
4 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50 50
100 0
გამომავალი მონაცემები
49 50
თქვენი პასუხი
49 50
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
97 35
97 35
გამომავალი მონაცემები
0 0
თქვენი პასუხი
0 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
90 99
91 0
გამომავალი მონაცემები
0 1
თქვენი პასუხი
0 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
99 98
100 0
გამომავალი მონაცემები
0 2
თქვენი პასუხი
0 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 1
80 00
გამომავალი მონაცემები
78 99
თქვენი პასუხი
78 99
ჩეკერის პასუხი
YES