ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 23:00:39

ამოცანა: შოკოლადის გაყოფა

მომხმარებელი: akaki

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;


int main()
{
//  ბუბას აქვს ფილა შოკოლადი, რომელიც შედგება A*B ცალი პატარა კვადრატისაგან.
//  ბუბას სურს ეს შოკოლადი თანაბრად გაუნაწილოს თავის K მეგობარს.
//   დაწერეთ პროგრამა,
//რომელიც დაადგენს შესაძლებელია ეს თუ არა და დადებითი პასუხის შემთხვევაში გამოიტანს თუ რამდენი კვადრატი შეხვდება თითოეულს.
//
//შესატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი - A, B, K (1< A, B, K <100).
//
//გამოსატანი მონაცემები: თუ თანაბრად გაყოფა არ ხერხდება,
// გამოიტანეთ NO, ხოლო თუ ეს შესაძლებელია, გამოიტანეთ პირველ სტრიქონში YES,
// ხოლო მეორეში - თითოეული მეგობრისათვის მიცემული კვადრატების რაოდენობა.  int a,b,k;
  cin>>a>>b>>k;
  if((a*b)%k!=0) cout<<"NO";
  else cout<<"YES"<<" "<<a*b/k;


  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4 5 7
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 6 10
გამომავალი მონაცემები
YES
3
თქვენი პასუხი
YES 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 11 77
გამომავალი მონაცემები
YES
1
თქვენი პასუხი
YES 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100 1
გამომავალი მონაცემები
YES
10000
თქვენი პასუხი
YES 10000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 3 72
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 1 1
გამომავალი მონაცემები
YES
1
თქვენი პასუხი
YES 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 5 59
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 8 4
გამომავალი მონაცემები
YES
38
თქვენი პასუხი
YES 38
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
28 65 91
გამომავალი მონაცემები
YES
20
თქვენი პასუხი
YES 20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
28 68 32
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES