ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 22:43:33

ამოცანა: კალათბურთი

მომხმარებელი: akaki

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;


int main()
{
  /*კალათბურთის მატჩი შედგება ოთხი პერიოდისაგან.
   გამარჯვებულად ითვლება ის გუნდი, რომელიც ოთხივე პერიოდის ჯამში მეტ ქულას მოაგროვებს.
   დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ოთხი პერიოდის მონაცემების მიხედვით გამოავლენს მატჩის გამარჯვებულს.

  შესატანი მონაცემები: ოთხ სტრიქონში თითო წყვილი რიცხვი,
  სადაც პირველი აღნიშნავს პირველი გუნდის მიერ მოგროვებულ ქულებს შესაბამის პერიოდში,
  ხოლო მეორე რიცხვი - მეორე გუნდის მიერ მოგროვებულ ქულებს შესაბამის პერიოდში. არცერთი რიცხვი არ აღემატება 100-ს.

  გამოსატანი მონაცემები: პირველი გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში გამოიტანეთ სიტყვა "FIRST",
  მეორე გუნდის გამარჯვების შემთხვევში - "SECOND", თანაბარი ქულების შემთხვევაში - "OVERTIME".*/  int firstSum=0, secondSum=0;
  int firstScore, secondScore;
  for(int i=0; i<4; i++)
  {
    cin>>firstScore>>secondScore;
    firstSum+=firstScore;
    secondSum+=secondScore;
  }
  if(firstSum>secondSum) cout<<"FIRST";
  else if(firstSum<secondSum) cout<<"SECOND";
  else if(firstSum==secondSum) cout<<"OVERTIME";


  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
23 25
33 27
28 28
26 25
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 25
31 31
27 26
26 27
გამომავალი მონაცემები
OVERTIME
თქვენი პასუხი
OVERTIME
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12 27
33 31
30 28
29 27
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30 29
30 29
30 29
30 29
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 7
55 30
66 14
29 5
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 30
35 24
27 25
20 22
გამომავალი მონაცემები
OVERTIME
თქვენი პასუხი
OVERTIME
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 19
32 32
28 28
25 25
გამომავალი მონაცემები
OVERTIME
თქვენი პასუხი
OVERTIME
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 19
35 32
28 38
25 25
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 19
32 32
28 28
25 26
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
21 19
32 32
28 28
25 25
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES