ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 01.12.2019 18:58:35

ამოცანა: ხელნაწერი

მომხმარებელი: lukakalandadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <climits>
 using namespace std;

 int main(){
  int a,b;
  cin>>a;
  while(true){
    if(a>=5){
      a=a-5;
      b++;
    }
    if(a==4){
      a=a-4;
      b++;
    }
    if(a==3){
      a = a-3;
      b++;
    }
    if(a==2){
      a = a-2;
      b++;
    }
    if(a==1){
      a = a-1;
      b++;
    }
    if(a==0){
      break;
    }
  }
  cout<<b;
 }

ტესტები

შემავალი მონაცემები
12
4 6 3 4 1 1 9 3 4 4 5 4
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
6 1 2 3 4 5 0 7 8 9 6
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15
2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
9
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
8 8
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
17
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
5 5 8 8 8 5 5 5
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO